iziNorm 5.0 dla wszystkich

Tuesday, August 26, 2014 1:45:00 PM

Z końcem sierpnia została wydana najnowsza wersja zawiera szereg nowości ułatwiających pracę z biblioteką części znormalizowanych iziNorm 5.0 dla SolidWorks.

iziNorm 5.0

 

Najważniejsze zmiany i nowości zostały przedstawione w kilu poniższych punktach:
 

1. Poprawione okno wyboru parametrów


Główne okno zawiera teraz podgląd parametrów wybranej normy. Grafika umieszczona w dolnym lewym rogu może być powiększana i przesuwana a menu kontekstowe ułatwia wybór zadanej funkcji. Menu kontekstowe i pasek narzędziowy zostały również zastosowane do obsługi listy parametrów normy co w polaczeniu z funkcjonalnością sortowania i filtrowania pozwala na wygodna obsługę nawet długich list parametrów.
Poprawiony został również filtr parametrów. Została dodana funkcja która pozwala na wczytanie ostatnio używanego filtra dla wybranej normy oraz została zablokowana możliwość przypadkowej zmiany wartości filtra za pomocą kółka myszy.
 

2. Możliwość edycji własnych parametrów


Wielu użytkowników iziNorm uważało, że największą wadą tego rozwiązania był brak możliwości dodawania własnych parametrów. Wynikało to z faktu, że wielu producentów tworzy części normowe wykraczające poza wartości zdefiniowane w normie lub sama norma zawiera wymiary z tolerancjami na tyle dużymi, że może to wpływać na założenia konstrukcyjne. Prowadzi to do sytuacji że ta sama część normowa kupiona u różnych producentów może mieć różne wymiary.Dlatego ta wersja iziNorm pozwala na edycję parametrów wybranej normy. Można więc dodawać, edytować lub kasować rekordy parametrów. Jednak zgoda na zmiany odbywa się pod pewnymi zasadami. Wszystkie oryginalne rekordy zmienione przez użytkownika zostają zaznaczone kolorem czerwonym a dodane kolorem zielonym. Kasowanie możliwe jest tylko rekordów zmienionych lub dodanych, a skasowany rekord podmieniany jest oryginalną wartością.
 

3. Lepsze sortowanie i przedstawienie głównej listy parametrów


Wybierając parametry części normowej od razu widać jakie parametry składają się na główny indeks wybranej części. Widać to wyraźnie po zaznaczonych żółtym kolorem kolumnach oraz odpowiadających im pozycją filtra. Przez indeks rozumiane są wartości o niepowtarzalnych parametrach dla danej normy. Kolorami również zaznaczone są rekordy których oryginalne wartości zostały zmienione lub zostały dodane zupełnie nowe wartości.

4. Poprawiona lista części


Zmianie uległ również sposób generowania listy części. Aktualnie pobierane są wszystkie właściwości jakie są zdefiniowane we wszystkich plikach tworzących złożenie. Pobierane są podglądy części oraz nazwy plików, ich rodzic i ilość wystąpień.
 


Te wszystkie właściwości są przedstawione w postaci tabeli która może zostać zapisana do pliku CSV lub poprzez ODBC wysłana do serwera bazy SQL lub może zostać wyświetlona w postaci raportu.
 

5. Nowe narzędzie raportowania


Zmianie uległ również sposób wyświetlania raportów. Aktualnie użytkownik może zdefiniować dowolną liczbę raportów korzystając z narzędzia Microsoft Report Builder 2.0.Takie podejście pozwala na budowanie wykazów łączonych z innymi danymi zapisanym w systemach zarządzania, budowania raportów kosztowych a nawet wyświetlających wszelkiego rodzaju statystyk.

Przedstawione tutaj nowości są najważniejszymi jakie zostały wprowadzone w najnowszej wersji iziNorm. Oddzielną kwestią jest liczba norm obsługiwanych przez iziNorm która rośnie w sposób ciągły niezależnie od rozwoju samego dodatku i sięga prawie 300 norm.

Użytkownicy posiadający aktualną usługę wsparcia mogą zainstalować najnowszą wersję iziNorm korzystając z internetowego aktualizatora. Wszyscy inni użytkownicy w ramach akcji wyrównania wersji otrzymają pocztą nośniki najnowszej wersji instalacji iziNorm.


 

 


Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 iziSoft | HTML 5 | CSS |