Nowa wersja iziNorm 4.0

Wednesday, November 02, 2011 1:00:00 PM

W dniu dzisiejszym zostały zakończone prace nad najnowszą wersją iziNorm 4.0. Najnowsza wersja systemu SolidWorks 2012 wprowadziła trochę zamieszania w API co skutkowało tym, że starsze wersje iziNorm nie chciały poprawnie działać. Dlatego główny nacisk w najnowszej wersji został położony na zapewnienie kompatybilności z najnowszymi wersjami systemu SolidWorks.

Główną zmianą w stosunku do poprzedniej wersji iziNorm jest rezygnacja z równań które opisywały wymiary elementów normowych. Aktualnie parametry są  przekazywane bezpośrednio do wymiarów. Aktualna technika jest identyczna z tą stosowaną w Toolbox więc jest już sprawdzona i wydaj się że działa trochę szybciej.

W najnowszej wersji iziNorm zostały również poprawione możliwości importowania indeksu użytkownika z systemu ERP oraz została poprawiona stabilność programu w szczególności w przypadku wymiany parametrów uplasowanych wcześniej części normowych.

Przed instalacją iziNorm 2012 zaleca się odinstalowanie wersji 2011. Odinstalowanie wykonywane jest za pomocą instalatora. Proszę jednak pamiętać o wykonaniu wcześniejszej kopii wygenerowanych części normowych (domyślnie jest to folder: C:\Program Files\SWPNormData\PNFiles). Ma to szczególne znaczenie w przypadku gdy były wykonywane projekty z częściami iziNorm.

Aktualizację do najnowszej wersji iziNorm można wykonać również za pomocą ktualizatora internetowego. 


Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 iziSoft | HTML 5 | CSS |