Pliki/Dokumenty

Centralna baza plików jest wspólnym miejscem, w którym powstają i są przechowywane wszelkiego typu dokumenty. Istnieje możliwość zarządzania dowolnymi plikami, powstałymi przy pomocy np. pakietu MS Office, grafikami i dokumentami zeskanowanymi, jak również dokumentami na papierze, a w przypadku iziPDM również plikami systemów CAD takimi jak Solid Edge, SolidWorks czy Inventor. Każdy utworzony plik zawiera, poza swoją treścią, część informacyjną czyli nazwisko osoby, która go utworzyła, datę utworzenia, uwagi na temat dokumentu, status, oraz typ aplikacji przy pomocy której został utworzony. Na podstawie tych informacji można w całej masie dokumentów odszukać te, które nas interesują. Wszystkie dokumenty przechowywane są w centralnej bazie gdzie każdy z nich istnieje tylko w jednym egzemplarzu. Te cechy zapewniają użytkownikom pracę z najnowszą i aktualną wersją dokumentu. Odpowiednio zdefiniowane prawa zapewniają ochronę dokumentów przed dostępem osób nieuprawnionych a statusy pozwalają na określenie stopnia zaawansowania w tworzeniu dokumentu.
Moduł Pliki posiada również funkcjonalność tworzenia spisów dla każdego pliku co odpowiada tworzeniu wykazów części w działach konstrukcyjnych. Dzięki Nawigatorowi możliwe jest tworzenie w prosty sposób  struktur typu podrzędny-nadrzędny.
 

Galeria

Główne okno modułu Dokumenty Moduł Pliki
Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 iziSoft | HTML 5 | CSS |