Prognozy

Postawą działania działów handlowych jest posiadanie informacji o przyszłej sprzedaży. Jest to najbardziej ceniona informacja dla każdgo menagera. Moduł Prognozy pozwala gromadzić informacje związane z prognozowaniem sprzedaży. Prognozy mogą przyjmować różne etapy zależne od stopnia zaawansowania np. Telefon, Wizyta, Negocjowanie itp. Mogą również przejmować różne statusy np. W toku, Odłożona, Zamknięta itp. Analiza tych danych pozwala na przewidywanie przyszłej sprzedaży oraz pozwala diagnozować okresy w których sprzedaż może spadać. Oprócz tego prognozy mogą być przekazywane do prowadzania innym osobom. Wszystkie działania prowadzone na prognozach są rejestrowane i możliwe do odtworzenia. Dzięki temu możliwa jest analiza prognoz pod kątem „lejka sprzedaży”.

Galeria

Moduł Prognozy
Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 iziSoft | HTML 5 | CSS |