Raporty

Moduł Raporty pozwala na przeglądanie raportów zdefiniowanych w systemie. Dzięki nim możemy przeglądać wszelkiego rodzaju zestawienia danych wprowadzonych do systemu. Możliwe jest wygenerowanie raportu w kilku formatach takich jak PDF,DOC,XLS,HTML czy TIFF. Administrator ma możliwość zdefiniowania raportów i wykresów za pomocą specjalnego narzędzia dostarczonego razem z systemem iziProcess. Definiując raporty można pobierać dane również z innych baz danych i łączyć je z danymi iziProcess. Niektóre raporty wymagają wprowadzenia dodatkowych danych przed wygenerowaniem np. daty określającej dany zakres czasowy.

Raporty w iziProcess mogą być stosunkowo proste, które wyświetlają dane w postaci tabelarycznej (zwykła kwerenda SQL SELECT) lub bardziej złożone w których projektuje się dokładny wygląd raportu.  Możliwe jest również przedstawienie danych za pomocą diagramu oraz wykresu Gantt’a.

Galeria

Prosty raport jako kwerenda SQL Raport - wykaz grupy Raport typu DIAGRAM
Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 iziSoft | HTML 5 | CSS |