Korespondencja

Korespondencja jest najczęściej używanym modułem pozwalającym na zapisanie oraz starowanie przepływem informacji. W firmie przekazywanych jest wiele informacji pomiędzy pracownikami. Najczęściej są to informacje przekazywane w sposób ustny. Mimo, że ten sposób komunikacji jest wygodny to jednak narażony na przeoczenie lub zapomnienie. Wysłanie do drugiej osoby mail również nie daje nam pewności, że dotarł do adresata. Wysyłając korespondencję za pomocą iziCRM zawsze mamy pewność, że informacja dotarła oraz jak odbiorca na nią zareagował. Możemy również sprawdzić jaką korespondencja przeszła drogę tzw. workflow.

Galeria

Moduł Korespondencja
Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 iziSoft | HTML 5 | CSS |