Analiza przedwdrożeniowa

Wdrożenie systemu iziCRM wymaga odpowiedniego przygotowania ze strony przyszłego klienta jak również ze strony iziSoft. Konieczne jest przeprowadzenie szeregu konsultacji osobistych czy telefonicznych które mają na celu zapoznania się z firmą, sposobem jej działania, obiegiem informacji i dokumentacji oraz jej potrzebami. Wynikiem analizy jest raport zawierający:

1. opis procesów biznesowych firmy,
2. przedstawienie rozwiązań oraz korzyści,
3. harmonogram prac i szkoleń,
4. całkowity koszt wdrożenia iziCRM,
5. koszt infrastruktury informatycznej.

Rzetelna analiza przedwdrożeniowa pozwala lepiej zaplanować całe wdrożenie oraz zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu wdrożenia.


Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 iziSoft | HTML 5 | CSS |