Wstawienie

Część normowa może zostać wstawiona do złożenia poprzez wybranie normy z listy i  przeciągnięcie części normowej z biblioteki projektu do dokumentu złożenia SolidWorks. Części normowe są sparametryzowanymy częściami SolidWorks pogrupowanymi w katalogi. Nazwy części odpowiadają numerowi normy. Po przeciągnięciu części do złożenia otworzone zostanie okno pozwalające na wybór parametrów. Okno wyboru parametrów podzielone jest na dwie części. Po lewej stronie w zakładce Filtr są umieszczone narzędzia pozwalające na wyszukanie części o odpowiednich parametrach. Po prawej stronie okna w zakładce Lista części umieszczona jest lista dostępnych części normowych. Po wybraniu pozycji z listy części Użytkownik może zatwierdzić wybór poprzez wciśnięcie przycisku Wstaw. Anulowanie wstawienia części normowej możliwe jest poprzez wybranie przycisku Anuluj.

 

 

 

 

 

Wstawienie części normowej iziNorm w systemie SolidWorks:

Galeria

Wstawienie części iziNorm do złożenia
Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 iziSoft | HTML 5 | CSS |