Wymiana

Jeżeli po wstawieniu części normowej do złożenia z jakiś powodów okaże się, że część jest o parametrach które nie spełniają naszych wymagań to możliwe jest jej wymienienie. W przykładzie przedstawionym na rysunku Użytkownik zmienił śrubę na krótszą. Wszystkie relacje przypisane do śruby zostaną zachowane. Przed wymianą części konieczne jest jej zaznaczenie z drzewa operacji lub obszaru graficznego SolidWorks.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria

Wymiana części normowej
Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 iziSoft | HTML 5 | CSS |