Wykaz części

Wykazy części są jednym z ostatnich etapów procesu projektowania zawierającym sporo czasu. Dlatego w systemie SolidWorks stworzono funkcjonalność pozwalającą na automatyzację tego procesu poprzez możliwość wstawienia tabeli wykazu części do dokumentacji płaskiej 2D.

Jednak proces automatyzacji można tylko osiągnąć poprzez wcześniejsze ustawienie szablonów SolidWorks z odpowiednio skonfigurowanymi właściwościami dostosowanymi. Domyślnie każda część normowa zawiera zapisane w właściwościach dostosowanych wszystkie parametry które posłużyły do wygenerowania geometrii 3D np. D – śrenica, L – długość itp. Każda część normowa iziNorm zawiera również kilka właściwości dostosowanych możliwych do wykorzystania w tabelach wykazów:

SWPNorm – standardowo ustawiony na 1.0, zalecana właściwość do identyfikacji części normowych SWPNorm,
SWPNorma – numer normy,
SWPIndeks – odmiana normy, np. PN-M-85021 A, PN-M-85021 B,
SWPPlik – nazwa pliku części normowej oraz jednocześnie niepowtarzalny indeks,
SWPDataUtworzenia – data stworzenia części normowej,
SWPSzablon – szablon części normowej,
SWPGrupa – grupa części normowej,
SWPTytul – tytuł normy,
SWPOznaczenie – oznaczenie części normowej, najczęściej używane w tabelach wykazu części.

Rozważmy przykład konfiguracji kolumny Norma lub numer w tabeli wykazu części. Jeżeli tworzone przez Użytkownika części mają dostosowaną właściwość Numer a części normowe iziNorm mają dostosowaną właściwość SWPNorma, to w właściwościach kolumny konieczne jest wstawienie odpowiedniego równania w postaci:

IF(`SWPNorm`<>""; `SWPNorma`;`Numer`)

Warunek IF sprawcza czy właściwość dostosowana SWPNorm jest ustawiona, jeżeli tak to do tabeli wykazu części wstawiona jest właściwość SWPNorma, inaczej zostanie wstawiona właściwość Numer.

Galeria

Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 iziSoft | HTML 5 | CSS |