Wyszukiwanie

Części normowe iziNorm zostały pogrupowane w katalogi odpowiadające rodzajowi normy np. Śruby, Nakrętki, Łożyska. Takie pogrupowanie ułatwia wyszukanie normy. Adekwatną metodą jest również wyszukanie normy za pomocą Spis pakietów. Okno dialogowe umożliwia podanie numeru normy do wyszukania. Jeżeli norma istnieje w bazie to zostanie wyszukana na drzewku oraz zostanie wyświetlona jej postać w oknie 3D.

Galeria

Funkcja Szukaj w SolidEdge
Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 iziSoft | HTML 5 | CSS |