Opcje

Dodatek iziNorm zawiera funkcję Opcje pozwalającą na dostosowanie konfiguracji części normowych do zaistniałych potrzeb. Użytkownik w opcjach może dostosować:

-ścieżkę instalacji iziNorm,

-ścieżkę szablonów norm,

-ścieżkę oraz opcję generowanych części normowych,

-opisy części normowych używanych w wykazach części.        

Galeria

Opcje iziNorm
Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 iziSoft | HTML 5 | CSS |