Opisy

Jednym z ostatnich etapów w tworzeniu konstrukcji jest stworzeniu spisu elementów złożenia. W systemie SolidEdge lub SolidWorks użytkownik może uplasować tabelę listy części bezpośrednio do dokumentacji 2D. Aby jednak tabela wykazu części tworzona była w sposób automatyczny konstruktor musi uzupełnić odpowiednie właściwości poszczególnych części.

Jednak w przypadku części normowych iziNorm właściwości są uzupełniane automatycznie w chwili wstawienia części do złożenia. Oprócz wstawianych właściwości automatycznie użytkownik może skonfigurować właściwości które stanową kombinację już istniejących właściwości. Najczęściej w tabelach wykazu części występują kolumny nazwane: nazwa części oraz numer części lub normy. Rozważmy więc przykład wstawionej śruby do złożenia: Śruba M10-10.9-A. Jest to śruba o średnicy gwintu M10, klasie własności mechanicznych 10.9 oraz klasie dokładności A. Odpowiednia dla takiego opisu konfiguracja iziNorm wygląda następująco:
Śruba M[D]-[FESTKL]-[KLDOK].


Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 iziSoft | HTML 5 | CSS |