Zapis części

Możliwe jest ustawienie opcji pozwalającej na generowanie części normowych SWPNorm w folderze złożenia. Opcja ta jest aktywowana po zaznaczeniu pola Generuj części normowe w folderze złożenia. Włączenie tej opcji pociąga za sobą jednak ryzyko powielenia nazw części w przypadku pracy grupy konstruktorów. Może to powodować konflikty w przypadku gdy złożenia kilku konstruktorów są łączone w jedną całość. Aby zapobiec problemowi powtarzających się nazw plików zaleca się włączenie opcji Do nazwy części dodaj przypadkowy indeks. W takim przypadku do nazwy części będzie dodawany automatycznie pięcio-znakowy indeks.        


Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 iziSoft | HTML 5 | CSS |