Ścieżki

Standardowo podczas instalacji konfigurowane są ścieżki do poszczególnych składników. Po instalacji użytkownik może je zmienić w zależności od zaistniałych potrzeb.

Folder instalacji iziNorm zawiera ścieżkę do plików konfiguracyjnych iziNorm. Standardowo instalowany jest w „C:/Program Files”.

Folder szablonów norm zawiera ścieżkę w której przechowywane są pliki szablonów norm. Ścieżka powinna być identyczna z ścieżką do iziNorm zapisaną w SolidWorks w Bibliotece projektu.

Folder wygenerowanych części normowych zawiera ścieżkę do folderu w którym generowane są części normowe. Podczas wstawiania części normowej użytkownik wybiera z listy parametry np. długość śruby. Jeżeli taka część została wcześniej użyta, to znaczy że odpowiedni plik części jest już w folderze wygenerowanych części. Zaleca się aby folder wygenerowanych części był ustawiony na dysku sieciowym tak aby wszyscy użytkownicy mieli do niego dostęp. W przeciwnym wypadku otworzenie złożenia z użytymi częściami iziNorm na innym komputerze będzie powodowało błędy dotyczące brakujących części złożenia.        


Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 iziSoft | HTML 5 | CSS |